fotografie in libertà – napule è… n°1/2015

Periodico di fotografia - N° 1 gennaio 2015 - ISBN: 9781320980715